گاهی در سطح لبیال دندانهایی که قرار است برای ما Undercut فراهم کنند، چنین ویژگی ای وجود ندارد. در چنین حالتی و اگر دندان دیگری برای فراهم نمودن Undercut لازم برای طرّاحی بخش های Retentive پلاک وجود نداشته باشد، می تمان با اضافه نمودن مقداری کامپوزیت محل مناسبی در سطح لبیال دندان فضای آندرکات مناسب را به شکل مصنوعی فراهم نمود.

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:
‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر