یک بالشتک ( دو طرف مقعر) است از جنس بافت همبند فیبروز که بین کندیل و استخوان تمپورال قرار گرفته است و فضای مفصلی را به دو بخش فوقانی و تحتانی تقسیم می کند. فاقد رگ یا عصب است در دو بخش پیشین و پسین دارای ضخامت افزوده تری نسبت به قسمت میانی است که محل قرارگیری کندیل است. در بخش جلویی ممکن است به الیاف بخش فوقانی عضله رجلی خارجی متّصل شود و در بخش عقبی به یک بافت همبند شل که غنی از عروق و اعصاب است و retrodiscal Tissue یا retrodiscal lamina نامیده می شود. این دیسک در بخش های میانی و خارجی به کندیل متصل است ( به کمک لیگامان ها)

منبع:

Daskalogiannakis J. Glossary of Orthodontic terms. Berlin: Quintessence Publ. 2000, page39

 

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر