به معنی مشاهده مستقیم مفصل گیجگاهی فکی به وسیله اندوسکوپ می باشد.

منبع:

Ghom AG. Textbook of oral radiology. Elsevier; 2008

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:

Ongole R. Textbook of oral medicine, oral diagnosis and oral radiology. 2nd ed

ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر