درمان های ترمیمی بدون تروما

روش درمان دندانهای پوسیده بدون تروما روشی است که مبنای ان براساس برداشت پوسیدگی بوسیله ابزار دستی و ترمیم دندان بوسیله مواد ترمیمی چسبنده به بافت دندانی می باشد.

منبع:

مروری بر دندانپزشکی اجتماعی. ترجه دکتر افسانه پاکدامن و همکاران. گفتار 10 صفحه 489 . انتشارات زعیم. 1389

 

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:

Frencken  JE. Holmgren J. Atraumatic restorative treatment (ART) for dental caries, Nijmegen, 1999, Benda Drukkers.

ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر