انتخاب اندازه بر اساس Load-Deflection Rate مناسب و مقدار نیروها و گشتاورهای مورد نیاز می باشد. دلیل اصلی انتخاب اندازه خاصی از سیم Stiffness آن می باشد.

 

 

منبع:

Graber TM, Vanarsdall RL, Vig KWL. Orthodontics: current principles & techniques. 5th ed. St. Louis: Elsevier Mosby; 2012.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر