امروزه در ارتدنسی، سیمها با سطح مقطع های مختلفی کاربرد دارند:

  • دابره
  • مستطیل ( در حالت خاص مربع)
  • چند رشته ای ( از تعدادی سیم با مقطع دایره ای تشکیل و در نتیجه مقطع سیم وابسته به تعداد رشته ها است.)

سطح مقطع سیم یکی از عوامل مهم طراحی دستگاه های ارتودنسی است. در فعال سازی های چند جهتی که در آنها محور ساختاری سیم در بیش از یک پلن خم می خورد، سطح مقطع دایره ساختار انتخابی است. خواص مکانیکی و Tolerance این سطح مقطع بالاتر از سایر سطح مقطع ها است. از معایب آن امکان چرخش سیم در براکت است و اگر لوپی در سیم تعبیه گردد ممکن است به سمت گونه یا لثه بچرخد.

برای خمش در یک جهت سیم های با سطح مقطع مستطیل گزینه مناسب هستند. فنری که از سیم Flat ساخته می شود نسبت به سایر سطح مقطع ها  انرژی بیشتری جذب می کند. این سطح مقطع، مشکل Orientation را که در سیمهای دایره ای وجود دارد را نیزحل می کند. این سطح مقطع در شرایطی که حرکت قابل توجه در یک پلن اما حرکات محدود در پلن های دیگر لازم است، به کار می رود. برای اجزا واکنشی، سیم های با سطح مقطع مربعی یا مستطیلی به علت راحتی در جهت دهی و سختی بالاتر در چند جهت نسبت به سیم دایره ای برتری دارند.

منبع:
  1. Graber TM, Vanarsdall RL, Vig KWL. Orthodontics: current principles & techniques. 5th  St. Louis: Elsevier Mosby; 2012.

 

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
  1. Graber TM, Vanarsdall RL, Vig KWL. Orthodontics: current principles & techniques. 5th  St. Louis: Elsevier Mosby; 2012.

 

ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر