در درمان های ارتدنسی از سیمهایی با ابعاد متفاوت استفاده می شود که ارائه خواهد شد:

 • سیمهایی با مقطع دایره
  • ۰٫۰۱۲ اینج ( ۰٫۳ میلیمتر)
  • ۰٫۰۱۴ اینچ ( ۰٫۳۵ میلی متر)
  • ۰٫۰۱۶ اینچ ( ۰٫۴ میلیمتر)
  • ۰٫۰۱۸ اینچ (۰٫۴۵ میلی متر)
  • ۰٫۰۱۹ اینچ (۰٫۴۸ میلی متر)
  • ۰٫۰۲۰ اینچ (۰٫۵۱ میلی متر)
 • سیمهایی با مقطع مربّع
  • ۰٫۰۱۶×۰٫۰۱۶ اینچ (۰٫۴۱X0.41 میلی متر)
  • ۰٫۰۱۸X0.018 اینچ (۰٫۴۶X0.046 میلی متر)
  • ۰٫۰۱۹X0.019 اینچ (۰٫۴۸X0.48 میلی متر)
 • سیمهای با مقطع مستطیل
  • ۰٫۰۱۶x 0.022 اینچ (۰٫۴۱×۰٫۵۶ میلی متر)
  • ۰٫۰۱۷x 0.022 اینچ (۰٫۴۳×۰٫۵۶ میلی متر)
  • ۰٫۰۱۷x 0.025 اینچ (۰٫۴۳×۰٫۶۴ میلی متر)
  • ۰٫۰۱۸x 0.025 اینچ (۰٫۴۶×۰٫۶۴ میلی متر)
  • ۰٫۰۱۹×۰٫۰۲۵  اینچ (۰٫۴۸×۰٫۶۴ میلی متر)
  • ۰٫۰۲۰×۰٫۰۲۵ اینچ (۰٫۵۱×۰٫۶۴ میلی متر)
  • ۰٫۰۲۱×۰٫۰۲۵ اینچ (۰٫۵۳×۰٫۶۴ میلی متر)
منبع:

Daskalogiannakis J. Glossary of Orthodontic terms. Berlin: Quintessence Publ. 2000, page37

 

 

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر