گاهی برای جلوگیری از حرکت دندان های مولر به سمت مزیال، یک استاپ در مزیال تیوب دندان مولر بر روی آرچ وایر اصلی تعبیه می شود.

منبع:

Nande R. Biomechanics and esthetic strategies in clinical orthodontics. St Louis: Elsevier Saunder; 2005

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر