تورت ها برای ایجاد فرم قوس در آرچ وایرها در سیستم استاندارد و preadjusted استفاده می شود و در انواع با تورک و بدون تورک ساخته می شوند. شکل صاف سیم به سادگی در تورت فرم میگیرد و خمیدگی دلخواه را ایجاد می کند.

منبع:

Singh G. text book of orthodontic.third edition;2015.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر