به تطابق دادن آرچ وایر بالا و پایین به لحاظ فرم و ابعاد عرضی به منظور منطبق کردن قوس های دندانی بالا و پایین با هم گفته می شود.

راهنمای کلی آن است که آرچ وایر بالا در تمام نقاط ۲  میلیمتر عریض تر از پایین باشد؛ مگر در ناحیه مولر دوم که آرچ وایرها تقارب میابند.

منبع:

Orthodontics: Principles and Practice By Daljit S. Gill, Farhad B. Naini; Wiley-Blackwell 2011,UK

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:

Orthognathic Surgery: Principles, Planning and Practice, edited by Farhad B. Naini, Daljit S. Gill;wiley-Blackwell 2017

ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر