پلایری با دو بخش حجیم موازی که یک بخش مقعر و یکی محدب است و طوری با هم تماس می یابند که سیم بین خود را به شکل منحنی فرم می دهند. گاهی روی سطح بخش محدب شیارهایی جهت سهولت گرفتن سیم تعبیه می گردد. این پلایر می تواند در ایجاد منحنی Spee افزوده در سیم عمل کند

منبع:

Phulari PS. Orthodontics: principles and practices. Jaypee brothers medical publisher;2011.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر