در نیمه اول قرن بیستم به طور روتین از جراحی Body Ostectomy  جهت تصحیح پروگناتیسم مندیبل استفاده می شد. با این وجود به علت کشش عضلات، تمایل به ریلپس به صورت پن بایت قدامی وجود داشت. به علت استفاده از فلزات Precious در اپلاینسهای ارتدنسی، این وسایلRigidity لازم جهت فیکس نمودن قطعات استخوانی را نداشتند و لذا از Fracture Arch Bar استفاده می شد. امروزه به علت وجود سیمهای استیل Rigid بندرت برای فیکس کردن فکین پس از جراحی از آرچ بار استفاده می شود.

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:

Proffit WR, White RP, Sarver DM. Contemporary treatment of dentofacial deformity. 1st Ed. St Louis. Mosby; 2003: 25

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:

Proffit WR, White RP, Sarver DM. Contemporary treatment of dentofacial deformity. 1st Ed. St Louis. Mosby; 2003: Chap 1

.

ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر