رسوب استخوان به معنای تشکیل استخوان جدید در سطح استخوان قبلی می باشد که جزء اصلی رشد استخوان از طریق استخوان سازی داخل غشایی و بخش مهمی از فرایند ریمادلینگ استخوان است. رسوب استخوان توسط استئوبلاست های لایه داخلی پریوست صورت می گیرد که می تواند در پاسخ به محرک های خارجی مثل کشش استخوان در سطح پریوست ( به عنوان مثال محل اتصال عضلات) و یا در سوچورها (حین رشد سوچورال و اعمال نیروی مکانیکال به سوچور) و یا محل اتصال الیاف پریودنشیوم دندان به استخوان حین حرکات ارتودنتیک دندان ها ( در سمت کشش) صورت پذیرد. رسوب استخوان در ابتدا به صورت ترشح ماده غیرمینرالیزه (استئوئید) بوده که سپس مینرالیزه و بالغ شده و استخوان کامل شکل می گیرد. این فرایند باعث رشد و یا تغییر شکل ا استخوان موجود می شود.

منبع:
  1. Enlow, D. H., and M. G. Hans. “Essentials of facial growth. Needham.” Ann Arbor, Mich, USA (2008)
  2. Proffit, William R., Henry W. Fields Jr, and David M. Sarver.Contemporary orthodontics. Elsevier Health Sciences, 2014.
‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:

Thilander, Birgit. “Basic mechanisms in craniofacial growth.” Acta Odontologica Scandinavica 53.3 (1995): 144-151.

ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر