دستگاه؛ ابزاری که به اهداف خاص درمانی و یا تشخیصی استفاده می شودو آثار درمانی یا عملکردی را فراهم می نماید.

منبع:

Zwemer TJ. Mosby’s dental dictionary. Mosby, St Louis 2004

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر