این اپلاینس شامل اسلات های اج وایز ۰٫۰۲۲ اینچ بوده و شامل بند روی دندانهای خلفی و براکت های Double-Width روی شش دندان قدامی می باشد. براکت لحیم شده روی بند پره مولر ها از نوع Single-Width Intermediate می باشد. هم چنین، روی بند مولر های اول  براکت Twin و روی بند مولرهای دوم تیوب با هوک مزیالی لحیم شده است.

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:

Graber LW, Vanarsdall RL, Vig KW. Orthodontics: current principles and techniques. 5th ed. Philadelphia, PA: Mosby; 2012: P 533.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:

Graber LW, Vanarsdall RL, Vig KW. Orthodontics: current principles and techniques. 5th ed. Philadelphia, PA: Mosby; 2012: Chap15.

ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر