مزیت مهم این نوع فلپ ها حفظ قسمت خارجی دیواره ی پاکت و تبدیل آن به لثه ی چسبنده است. این نوع فلپ ها هم موجب حذف پاکت شده و هم عرض لثه ی چسبنده را افزایش می دهد. این نوع فلپ می تواند یا ضخامت کامل یا پارسیل باشد و در مواردی که بافت کراتینیزه محدود است و برش اینترنال بول باید در نزدیکی یا روی مارژین لثه ایجاد شود اجازه ی کاهش عمق پاکت را می دهند.

منبع:

Michael G. Newman, Henry Takei, Perry R. Klokkevold  and Fermin A. Carranza, Dr. ODONT.Newman and Carranza’s Clinical Periodontology. 13th ed. Elsevier.2019.ch60 p3387,3411.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر