سندرم آپرت به علت فیوژن های سوچورهای متعدد در جمجمه و صورت و سینکندروزیس های جمجمه ایجاد می شود و لذا بیماران در این سندرم شباهت زیادی به بیماران سندرم کروزون دارند و ماگزیلای رتروگناتیک و چشم های بیرون زده دارند که به علت عمق کم اربیت ها می باشد. مهم ترین وجه تمایز بیماران این دو سندرم وجود Synductyly در سندرم آپرت است.

 

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:

Proffit  WR, White RP, Sarver DM. Contemporary treatment of dentofacial deformity. 1st Ed. St Louis. Mosby; 2003: p 40-1

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:

Proffit  WR, White RP, Sarver DM. Contemporary treatment of dentofacial deformity. 1st Ed. St Louis. Mosby; 2003: Chap 2.

 

ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر