کراس بایت براساس نوع دندان های درگیر به دو نوع قدامی و خلفی طبقه بندی می گردد. در کراس بایت قدامی یک یا چند دندان شیری یا دائمی فک بالا، عقب تر از دندان های قدامی فک پایین قرار می گیرند. این نوع اختلال پس از درمان نیاز به دوره نگهداری حداقلی دارد. در کراس بایت خلفی نیز یک یا چند دندان خلفی دائمی یا شیری در رابطه غیرنرمال عرضی با دندان مقابل خود قرار می گیرند. این کراس بایت ها می توانند همراه شیفت فانکشنال مندیبل باشند.

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:

1.Graber LW, Vanarsdall RL, Katherine WL. Orthodontics; Current principles and techniques. Mosby Elsevier, 5th edition 2012.

2.Rakosi T, Jonas I, Graber M. Orthodontic Diagnosis. Thieme medical publishers Inc 1993.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر