دستگاهی است که به منظور قرار گرفتن فک پایین در موقعیتی قدامی تر از اکلوژن عادتی استفاده می شود. این دستگاه معمولا از آکریل و برای فک بالا ساخته می شود و در قدام دارای شیبی است که در تماس با ثنایای پایین، فک را به موقعیت قدامی هدایت می کند. در حالت ایده آل، ضخامت اکریل درخلف تماسی یکنواخت بر روی تمام دندان ها فراهم می آورد.

مورد اصلی تجویز این دستگاه بهبود علایم Internal Derangement مفصل نظیر درد عضلانی و کلیک است. موقعیت قدامی فک فشار وارد بر بافت های رترو دیسکال را کاهش داده و به آنها فرصت تطابق با موقعیت جدید کندیل-دیسک را می دهد.

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:

Anterior positioning appliance. In:Wright EF, editor. Manual of Temporomandibular Disorders. John Wiley & Sons; 2009. P. 172-183.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر