در این حالت در وضعیت استراحت مفصل، دیسک در موقعیت نرمال خود قرار ندارد (اغلب به سمت قدام و تا حدی مدیال جابجا شده است) و حتی با حرکت فک پایین نیز به موقعیت صحیح خود بر نمی گردد. در این حالت باز شدن فک پایین در کندیل مبتلا فقط تا حد حرکت Rotational انجام می شود و در صورت تلاش برای بیشتر باز کردن، فک به سمت مبتلا منحرف می شود. هم چنین محدودیت حرکت فک پایین به سمت غیر مبتلا وجود دارد. در این شرایط کلیک شنیده نمی شود.

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:

1.Okeson JP. Management of temporomandibular disorders and occlusion. 7th Ed. St Louis. Mosby; 2013: P 143-5.

2.Rosenstiel SF, Land MF, Fujimoto J. Contemporary fixed prothodontics.4th Ed. St Louis. Mosby; 2006: P 1013, 1024.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:

Okeson JP. Management of temporomandibular disorders and occlusion. 7th Ed. St Louis. Mosby; 2013: Chap 8

ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر