ارزش بایت استاپ های قدامی در درمان TMD در درجه اول به علت عملکرد آنها به عنوان Muscle Deprogrammer می باشد. مکانیسم عملکرد آن ها به این صورت است که با جدا شدن دندان های خلفی از یکدیگر، تماس های اکلوزال منحرف کننده خلفی نمی توانند با جابجا کردن کندیل روی سیستم عضلانی تاثیر بگذارند. به همین علت، این ابزارها کمک بسیار مناسبی نیز برای قرار دادن بیمار در CR هستند.

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:

Dowson, PE. Functional occlusion from TMJ to smile design. 1st Ed. St Louis. Mosby; 2007: P 82.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:

Dowson, PE. Functional occlusion from TMJ to smile design. 1st Ed. St Louis. Mosby; 2007: Chap 9.

ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر