زمانی که سطح لبیال ثنایاهای شیری یا دائمی فک بالا در خلف سطح لینگوال ثنایاهای فک پایین جفت شوند کراس بایت قدامی ایجاد می شود. گاهی اوقات کراس بایت قدامی همراه شیفت فانکشنال طی بستن دهان از رابطه مرکزی (CR) به اکلوژن مرکزی (CO) رخ می دهد. کراس بایت قدامی همراه با اوربایت متوسط تا زیاد نسبت به انواع با اوربایت اندک، آسانتر درمان شده و نیاز به دوره نگهداری ندارد. کراس بایت می تواند ناشی از عوامل گوناگونی از قبیل رویش ناهماهنگ دندان ها، از دست رفتن دندان ها، تروما، ناهماهنگی اندازه دندان ها، قوس های دندانی نامتقارن، عادات دهانی و کمبود فضا باشد.

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:

1. Bishara SE. Text book of Orthodontics, WB Saunders Company 2001.
2. Proffit WR, Fields HW, Sarver DM, Akerman JL. Contemporary orthodontics. Mosby Elsevier, 5th edition 2013.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:

Tsai HH. Components of anterior cross bite in the primary dentition. ASDC Journal of dentistry for children 2001; 68(1): 27-32.

ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر