کراس بایت قدامی نیاز به درمان زود هنگام دارد. در غیر اینصورت احتمال بروز مشکلات پریودنتال، جاجایی ثنایاهای پایین به  سمت جلو، Fenestration استخوان لبیال پایین به علت این جابجایی و نیز سایش دندانی وجود دارد.

استفاده از بایت پلیت در اپلاینس به منظور بازکردن بایت و عدم حرکت جبرانی دندان مقابل توصیه می شود.

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:

Noar J. Interceptive Orthodontics. A Practical Guide to Occlusal Management. 1st Ed. Wiley & sons; 2014: P 35.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:

Noar J. Interceptive Orthodontics. A Practical Guide to Occlusal Management. 1st Ed. Wiley & sons; 2014: Chap 4

ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر