تئوریی که می کوشد تمایل دندانهای عقبی به drift مزیالی را در طول زمان توضیح دهد.در این بحث نیروهای عضلانی ، زاویه قرارگیری دندانها و الیاف ترانسپتال مطرح هستند.

منبع:

Daskalogiannakis J. Glossary of Orthodontic terms. Berlin: Quintessence Publ. 2000, page10

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر