یکی از انواع بایت پلن ها استو عبارت از یک اپلاینس آکریلی سخت می باشد که پشت دندانهای قدامی فک بالا قرار می گیرد و صرفا با دندانهای قدامی فک پایین در تماس است. هدف اصلی این اپلاینس دیسکلوژن دندانهای خلفی می باشد.

.

 

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:

Okeson JP. Management of temporomandibular disorders and occlusion. 7th Ed. St Louis. Mosby; 2013: p 389-91.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:

Okeson JP. Management of temporomandibular disorders and occlusion. 7th Ed. St Louis. Mosby; 2013: Chap 15.

 

ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر