به معنای نبود مادرزادی تمام یا بخشی از مغز می باشد که از نظر شیوع مالفورماسیون های CNS بعد از Spina Bifida در رتبه دوم قرار دارد. اختلال در مرحله تشکیل  Neural Tube  در بین روزهای ۲۳-۱۸ تکامل جنینی سبب این مشکل می شود.

 

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:

Proffit WR, Fields H, Sarver DM, Ackerman JL. contemporary orthodontics. St. Louis: Mosby; 2013: p115.

Rubin R, ‏Strayer DS‏. Rubin’s Pathology: Clinicopathologic Foundations of Medicine.  Baltimore. MD: Wiliams &.Wilkins 2008: P 1177.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:

Sadler TW‏, Langman J. Langman`s medical embriology. 11th ed; Wiliams &.Wilkins; 2010: Chap 28.

ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر