بطور خلاصه یعنی مقاومت در برابر حرکات ناخواسته دندانی.

در واقع محلهایی که در برابر نیروهای فعال، مقاومت قراهم می نماید.

منبع:

Daskalogiannakis J. Glossary of Orthodontic terms. Berlin: Quintessence Publ. 2000, page5

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر