در این نوع انکوریج، تقویت انکوریج  با افزایش سطح PDL دندان های واحد انکوریج از طریق اضافه کردن دندان های دیگر و یا انکوریج خارج دهانی به این واحد صورت می گیرد.

در بیماری که دندان های پره مولر اول را کشیده و قرار است شش دندان قدامی در برابر دندان های پره مولر دوم و مولر اول حرکت کنند، انکوریج Reinforced می تواند از طریق اضافه نمودن دندان های مولر دوم به واحد انکوریج به دست آید.

 

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:

Proffit WR, Fields H, Sarver DM, Ackerman JL. Contemporary orthodontics. St. Louis: Mosby; 2013: p297.

 

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:

Proffit WR, Fields H, Sarver DM, Ackerman JL. Contemporary orthodontics. St. Louis: Mosby; 2013: Chap 8.

ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر