زاویه A-Point- nasion- B-Point که در آنالیز Steiner معرفی شد. این زاویه نمایانگر اختلاف بین زوایای SNA و SNB و رابطه ی بین بیس های ماگزیلا و مندیبل در جهت قدامی- خلفی می باشد.

متوسط این زاویه ۲±۲ درجه است. زوایای بیشر از محدوده نرمال نشان دهنده تمایل اسکلتی کلاس دو و زوایاو کمتر نشان دهنده تمایل اسکلتی کلاس سه می باشد.

 

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:
  1. Alexander Jacobson, Richard L. Jacobson, Radiographic Cephalometry: From Basics to 3-D Imaging, 2nd ed, Quintessence Pub., 2006
  2. Thomas Rakosi, An atlas and manual of cephalometric radiography, Lea & Febiger, 1982
‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
  1. Steiner C.C. Cephalometrics for you and me. Am J Orthod 1953;39:729-755
  2. Steiner C.C. Cephalometrics in clinical practice. Angle Orthod 1959;29:8-29
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر