تمپلیت هایی که برای آنالیز سفالومتری به کار میروند به دو گروه کلی تقسیم می شوند:

  • Schematic Templates مانند تمپلیت Michigan و Burlington
  • Anatomically Complete Templates مانند تمپلیت Broadbent-Bolton و Alabama

در تمپلیت های  Anatomically Complete برای هر سن یک تمپلیت جداگانه وجود دارد و لذا برای مقایسه چشمی بیمار با گروه رفرنس بسیار مناسب می باشند. اغلب از تمپلیت بولتون برای آنالیز تمپلیت استفاده می شود.

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:

Proffit WR, Fields H, Sarver DM, Ackerman JL. contemporary orthodontics. St. Louis: Mosby; 2013: p1946-7.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:

Proffit WR, Fields H, Sarver DM, Ackerman JL. contemporary orthodontics. St. Louis: Mosby; 2013: Chap 6.

ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر