یک گروه از ناهنجاری های ارثی که با نقص در یکی از سه مرحله تشکیل مینا همراه هستند. (تشکیل ماتریس ، فرآیند معدنی شدن و بلوغ) . سیستم دندانی شیری و دائمی را درگیر می کند و این شرایط با توجه به ویژگی های بالینی ، بافت شناختی ، رادیوگرافیک و ژنتیکی در ۴ دسته اصلی (هایپوپلاستیک ، بلوغ ناکامل، کلسیفیه شدن ناکامل و بلوغ ناکامل/هایپوپلازی همراه با تارودونتیسم – Taurodontism-) تقسیم بندی شده اند.

منبع:

Color atlas of common oral diseases ; fifth edition 2016 ; Robert P. Langlais ; Craig S. Miller ; Jill S. Gehrig ; section 4

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر