• آمالگام به عنوان یک ماده ترمیمی مستقیم عمل می کند. زیرا به راحتی داخل حفره قرار گرفته وبعد از سخت شدن ، دندان را به شکل صحیح با فانکشن مناسب باز سازی می کند .
  • تهیه حفره لازم باید به آمالگم امکان بدهد تا :
  • ۱- از حد اقل ضخامت مشخص یکنواختی برای حفظ استحکام برخوردار باشد.
  • ۲- زاویه کاووسورفیس ۹۰ درجه ای ایجاد کند (فرم butt- joint)
  • ۳- به شکل مکانیکی داخل دندان گیر کند.
منبع:

Heymann HO,Swift Jr.EJ,Ritter AV. Sturdevant’s  Art and Science of Operative Dentistry. 6th ed.Elsevier,april,2013.ch 13p340

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر