• وسیله برنده دستی دارای تیغه نازک وچاقو مانند در اشکال وسایزها مختلف ،برای تریم کردن اضافات مواد ترمیمی روی لبه های جینجیوال، فاسیال ، یا لینگوال ترمیم پروگزیمال ، فرم دادن سطح ترمیم کلاس V ،

با اعمال نیروی کششی و خراشیدن عمل میکند

منبع:

Heymann  HO, Swift Jr. EJ,Andre V.Ritter  AV. Sturdevant’s  Art and Science of Operative Dentistry. 6th ed.Elsevier,april,2013.ch 6 p 168

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر