• قسمت نازک آمالگام که فراتر از لبه ها گسترش یافته است، فلش نامیده می شود.
  • کارو کردن نا کافی ، قسمت های نازکی از آمالگام را ( که در معرض شکستگی) بر روی سطوح تراش نخورده دندان باقی می گذارد.
منبع:

Heymann HO, Swift Jr.EJ, Ritter AV. Sturdevant’s  Art and Science of Operative Dentistry. 6th ed.Elsevier,april,2013.ch 15p436

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر