به قسمتی از استخوان فکین که دندان ها را در بر می گیرد Alveolar Process می گویند که از جنس Alveolar Bone می باشد. این استخوان با در بر گرفتن دندان ها ، قوسی استخوانی را در هر فک ایجاد می نماید که آن را Alveolar Arch می نامند. در نمای کلینیکی به ریج استخوانی فکین که دندان ها را در خود جای داده است Alveolar Ridge می گویند. استخوان آلوئول وابسته به حضور دندان ها است و از نظر جنین شناسی منشا گرفته از فولیکول دندانی می باشد. به کرونالی ترین قسمت استخوان آلوئول، Alveolar Crest گفته می شود که در نمای رادیوگرافیک اپسیته بیشتری از استخوان مجاور دارد. به حفره ای درون Alveolar Process که هر دندان توسط انساج پریودنتال در آن قرار می گیرد Alveolus می گویند. آستر مخاط لثه آزاد و چسبنده توسط باندل های کلاژنی از فیبرهای نوع I به Alveolar Crest متصل می شوند که به آن ها Alveologingival Fiber Group می گویند.

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:

1.Carranza FA, Newman MG, Takel HH, Klokkevold PR. Clinical periodontology. Elsevier Saunders, 12TH edition 2015

2.Sodek J, McKee MD. Molecular and cellular biology of alveolar bone. Periodontal 2000 24:99, 2000.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:

Schroeder H. Oral structural biology. Time Medical Publishers, New York, 1991.

ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر