زائده ی آلوئلار قسمتی از ماگزیلا و مندیبل است که سکت های دندانی را تشکیل می دهد و حمایت می کند. با رویش دندان برای فراهم کردن اتصالات استخوانی  برای ایجاد لیگامنت پریودنتال ایجاد می شود و با از دست رفتن دندانها ناپدید می شود. با تشکیل و رویش دندان توسعه یافته و دچار ریمودلینگ می شود و بنابراین ساختارهای استخوانی وابسته به دندان نام دارد.

منبع:

Schroeder H. Oral structural biology. Time Medical Publishers: New York; 1991

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر