مخاط آلوئلار قرمز و صاف و براق است و اپی تلیوم آن نازک و غیر کراتینیزه و فاقد رته پگ است. بافت همبند مخاط آلوئلار شل و حاوی عروق متعدد است.

منبع:

Michael G. Newman, Henry Takei, Perry R. Klokkevold  and Fermin A. Carranza, Dr. ODONT.Newman and Carranza’s Clinical Periodontology. 13th ed. Elsevier.2019.ch3 p220-221.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر