یک هیدروکولوئید برگشت ناپذیر شامل نمک های اسید آلژینیک (مشتق از جلبک دریایی) است. بیشترین ماده قالب گیری مورد استفاده در ارتدنسی می باشد.

منبع:

Daskalogiannakis J. Glossary of Orthodontic terms. Berlin: Quintessence Publ. 2000, page4

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر