اولین هندپیس ویژه ی طراحی شده برای کاربرد دوغاب هوا از آب گرم و سدیم بی کربنات برای پالیش در اوایل دهه ی ۱۹۸۰ معرفی شد. این وسیله Prophy-Jet نام داشت و برای برداشت رنگدانه های خارجی و رسوبات نرم بسیار موثر بود. دوغاب رنگدانه ها را به سرعت و موثر از طریق سایش مکانیکی برمی دارد و آب گرم را برای شستشو و لاواژ فراهم می کند. سرعت جریان پودرتمیز کننده ی ساینده را می توان با افزایش مقدار پودربرای برداشت رنگدانه های سنگین تر تنظیم نمود.

منبع:

Michael G. Newman, Henry Takei, Perry R. Klokkevold  and Fermin A. Carranza, Dr. ODONT.Newman and Carranza’s Clinical Periodontology. 13th ed. Elsevier.2019.ch50 p2833.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر