• همچنان که بیمار مسن تر می شود ، مینای دندان به علت سایش ، نازک تر می شود ودر نتیجه عاج زیرین ، نمایان تر می گردد. همچنین اغلب رسوب مداوم عاج ثانویه در افراد مسن تر ، اتفاق می افتد، وباعث ضخامت بیشتر عاجی می شود. این رسوب ، بسته به رنگ داخلی عاج ، باعث ایجاد اثر زرد شدن ، می شود. بعلاوه، معمولا نفوذ پذیری دندان ها ، امکان ورود( در طی زمان) پیگمان های ارگانیکک قابل توجه( از غذا، نوشیدنی های کروموژنیک ، ومحصولات تنباکو) را می دهد که اثر زرد شدن (yellowing effect) ایجاد می کند.
منبع:

Heymann HO, Swift Jr.EJ, Ritter AV. Sturdevant’s  Art and Science of Operative Dentistry. 6th ed.Elsevier,april,2013.ch 12p309

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر