وسایل Power-driven برای جرمگیری و تسطیح ریشه آئروسل های زیستی و ترشحاتی ایجاد می کنند که می تواند اپراتور را آلوده کند و تا سی دقیقه در هوا بماند. اعمال کنترل عفونت خوب این خطر را به حداقل می رساند. شستشی دهان با کلرهگزیدین ۰٫۱۲ درصد و برون بری با سرعت بالا موثرترین روشها برای کاهش آئروسل های زیستی است.

منبع:

Narayana TV, Hohanty L, Sreenath G, et al. Role of

preprocedural rinse and high volume evacuator in reducing

bacterial contamination in bioaerosols. J Oral Maxillofac

Pathol. 2016;20:59.

Veena HR, Mahantesha S, Joseph PA, et al. Dissemination of

aerosol and splatter during ultrasonic scaling: a pilot study.

J Infec Public Health. 2015;8:260.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر