آرچ وایری است که دو استاپ یا لوپ در قسمت دیستال آن (معمولا مزیال مولر اول) تعبیه شده است. طول آرچ وایر اندکی بیشتر از طول قوس موجود است و بدین ترتیب سبب افزایش طول قوس توسط حرکت دادن دندان های ثنایا به جلو می شود.

از کاربرد های خاص این آرچ وایر جلوگیری از کلاپس قوس و افزودن دندان های ثنایا به واحد انکوریج حین رترکشن کانین می باشد.

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:

Mizrahi E. Orthodontic pearls a selection of practical tips and clinical expertise.Taylor and Francis pub. Co.2004, UK

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر