جهش رشدی نوجوانی یا جهش رشدی بلوغ (Pubertal Growth Spurt) افزایش شدید و سریع در نرخ رشد قد و وزن می باشد که به علت افزایش ترشح هورمون رشد در دوره بلوغ اتفاق می افتد. هورمون های مرتبط با بلوغ جنسی نیز در ایجاد جهش رشدی قد و سایر ابعاد اسکلتال نقش دارند. جهش رشدی به طور میانگین در سن ۱۰ سالگی برای دختران و ۱۲ سالگی برای پسران آغاز می شود هرچند که تنوع زیادی بین افراد و نژادهای مختلف وجود دارد. شدت و طول مدت جهش رشدی در پسران بیشتر از دختران است که باعث اختلاف ۱۳-۱۱ سانتیمتری در قد بین مردان و زنان بالغ می شود. در دختران جهش رشد قدی و حداکثر افزایش آن، معمولاً یک سال قبل از شروع عادت ماهانه اتفاق میافتد. جهش رشدی در حدود سنی ۱۹-۱۸ سال در دختران و ۲۲-۲۰ سالگی در پسران پایان می پذیرد.

منبع:

Taranger, John, and Urban Hägg. “The timing and duration of adolescent growth.” Acta Odontologica 38.1 (1980): 57-67.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:

Moore, Robert N., Barbara A. Moyer, and Linda M. DuBois. “Skeletal maturation and craniofacial growth.” American Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics 98.1 (1990): 33-40.

ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر