روش های جراحی کمتر تهاجمی هستند که نتایج درمانی بیماران دنتوفاسیال را به حداکثر می رسانند. جنیوپلاستی، شایع ترین نوع این جراحی ها می باشد.

 

A: Genioplasty

B: Lip Augmentation

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:

Proffit WR, White RP, Sarver DM. Contemporary treatment of dentofacial deformity. 1st Ed. St Louis. Mosby; 2003: Chap 13.

 

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر