پلاير آدامز از جنس استينلس استيل بوده و داراي دو نوك مربعی صاف است كه براي ساخت كلامپ آدامز مورد استفاده قرار مي‌گيرد. فاصله بين پين لولا تا رأس نوك ها در اين پلاير كوتاه است و كناره ‌هاي نوك ها صاف و لبه ‌هاي سطح گيرنده نوك هاي پلاير تيز و Textured است. همچنين سطوح داخلي آن ها نبايد پاليش شده و يا دندانه ‌دار يا شياردار باشد. اين وسيله جزء پلايرهاي اختصاصي در ساخت كلامپ آدامز است.

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:

Balwant Rai. Practical dentistry. Jaypee Brothers; 2008.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:

1.Melanie Mitchell. Dental Instruments: A pocket Guide to identification. Second edition. Lippincott Williams and wikins; 2012.

2.Sheridan Carmen scheller. Basic guide to dental Instruments. Second edition. Wiley- Blackwell; 2013.

ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر