بیماری میکروبیال لثه که اغلب در میزبان دچار نقص ایمنی دیده می شود و با علایم کلینیکی نکروز و پوسته پوسته شدگی لثه مشخص می شود.ویژگیهای مشخصه ی آن عامل باکتریال و ضایعه ی نکروتیک و فاکتورهای مستعد کننده نظیر استرس سایکولوژیک و سیگار کشیدن و سرکوب ایمنی است. به علاوه سوء تغذیه یک عامل مشارکت کننده در کشورهای در حال توسعه است. معمولا به صورت ضایعه ی حادی دیده می شود که به خوبی به درمان آنتی میکروبیال به همراه برداشت حرفه ای جرم وپلاک وبهبود بهداشت دهان پاسخ می دهد.

منبع:

Michael G. Newman, Henry Takei, Perry R. Klokkevold  and Fermin A. Carranza, Dr. ODONT.Newman and Carranza’s Clinical Periodontology. 13th ed. Elsevier.2019.ch5 p375.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر