• پوسیدگی های حاد ، پوسیدگی که تهاجمی سریع دارد وچند دندان را درگیر می کند اغلب rampant نامیده می شوند .
  • پوسیدگی های حاد ، نرم وبه رنگ روشن هستند. اگر به آنها توجهی نشود ، پوسیدگی های حاد می توانند خیلی زود پالپ را درگیر کنند.
منبع:

Heymann HO,Swift Jr.EJ,Ritter AV. Sturdevant’s  Art and Science of Operative Dentistry. 6th ed.Elsevier,april,2013.ch 5p146

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر