اصلاح كننده عمودي فعال به عنوان يك اسپلينت اكلوزالي شکل یافته مطرح ميشود كه در آن از مگنتهاي دافعه دار محصور شده در آكريل براي ايجاد نيروي اكلوزالي خلفي استفاده ميشود. اين اپلاينس بصورت يك بايت بلاك (مولد انرژي) Energized است كه شامل دو اسپلينت اكلوزالي خلفي يكي روي فك بالا و ديگري روي فك پايين است و ميتواند به صورت ثابت يا متحرك باشد. مگنت هاي درون آكريل اسپلينتها در ديستال هر نیمه قوس روي ناحيه اكلوزالي دندانها قرار داده ميشوند و دندان هاي خلفي را در هر دو فك تحت نيرو هاي مغناطيسي متقابل قرار ميدهند.
اين دستگاه جهت درمان مال اكلوژن اپن بايت در بيماران در حال رشد و افراد بالغ ميتواند به كار رود. در افراد در حال رشد تغييرات اسكلتي قابل انتظار است در حالي كه در بالغين بيشتر تغييرات دنداني اتفاق ميافتد. بيماران در حال رشد در دوره دندانی مختلط حداكثر پاسخ را به دستگاه ميدهند.
اين وسيله در اپن بايت هاي ناشي از مكيدن انگشت پیش آگهی خوبي دارد در حالي كه در اپن بايت هاي ناشي از انسداد راه هوايي يا Long Face Syndrome پیش آگهی خوبي ندارد. اين وسيله هم در اپن بايت هاي اسكلتالي و هم دنداني كاربرد داشته ولي اپن بايت اسكلتال قدامی براي درمان با اين دستگاه نسبت به نوع دندانی ترجيح دارد.
استفاده از این دستگاه در اپن بايت هاي شديد كه جراحی ارتوگناتيك براي تصحيح آن ها توصيه ميشود نبايد صورت گيرد. با اين وسيله كنترل عمودي مناسبي در بيماران در حال رشد رخ داده و بسته شدن بسيار سريع اپن بايت با آن صورت ميگيرد. حائز اهميت است كه اين اپلاينس فقط به واسطه جلوگيري از رويش مولرها منجر به يك اينتروژن نسبي مولري ميشود زيرا صورت به طور عمودي رشد مي نمايد.

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:

Ravindra Nanda. Biomechanics and esthetic strategies in clinical orthodontics. Elsevier. 2005.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:

1.Graber LW: treatment and Technique principles orthodontics-state of the art. 1996.

2.Ravindra Nanda: Biomechanics in clinical orthodontics. Philadelphia. 1997.

3.Dellinger El: Vertical Dimension problems and their clinical solutions. Chicago.1985.

ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر