یک روش موثر و بسیار قابل اعتماد بستن فضا در تکنیک MBT استفاده از  Active Tie Back می باشد که به دو صورت انجام می شود:

  • در نوع اول (شکل بالا) الاستیک در هوک تیوب مولر انداخته می شد و سیم لیگاچور از الاستیک به هوک آرچ وایر اصلی بسته می شود.
  • در نوع دوم (شکل پایین) الاستیک دور هوک آرچ وایر انداخته شده و لیگاچور وایر از الاستیک به هوک تیوب مولر بسته می شود.

سیم اصلی در هر دونوع، ۰٫۰۱۹×۰٫۰۲۵ استیل می باشد.

 

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:

McLaughlin R, Bennett J,   Trevisi H. Systemized Orthodontic Treatment Mechanics. 1st Ed. Mosby; 2001: Chap 9.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:

McLaughlin R, Bennett J,   Trevisi H. Systemized Orthodontic Treatment Mechanics. 1st Ed. Mosby; 2001: Chap 9.

 

ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر