به اجزائی از دستگاه های ارتدنسی گفته می شود که مستقیما در حرکت دندان دخیل هستند. در برابر این اجزاء، Reactive member هستند که بخشی از وسایل ارتدنسی هستند که مستقیما با انکوریج و دندان هایی که نقش در حرکت ندارند مرتبط می باشند.

منبع:

Daskalogiannakis J. Glossary of Orthodontic terms. Berlin: Quintessence Publ. 2000, page2

 

 

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر